การจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5


                      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ดำเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทางศูนย์ฯ จึงจะจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2556 ณ อาคาร 40 ปี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยทางศูนย์ฯ รับผิดชอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับค่าพาหนะให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนจำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ศูนย์ฯ จึงขอให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมครูผู้ควบคุม 1 คน ไปยังศูนย์ฯ  ภายในวันที่  14  มิถุนายน  2556  เป็นอย่างช้า

ดาวโหลดใบสมัคร

Advertisements

Posted on มิถุนายน 5, 2013, in ข่าว. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: